ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ

ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА, ОПРИЛЮДНЕНА ДО 31.12.2023 РОКУ
2021
2020
2019
2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 31.08.2018р

Публічна безвідклична вимога

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій

Річна інформація емітента ПРАТ "ВІННИЧЧИНА-АВТО" за 2017 рік

Підсумки голосування з питать порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВІННИЧЧИНА-АВТО", що відбулися 17.04.2017р

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 17.04.2018р

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Зміна складу посадових осіб емітента 17.04.2018

Інформація для акціонерів

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВІННИЧЧИНА-АВТО" на 17.04.2018 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 30.01.2018р

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ДОДАТКОВОЇ ЕМІСІЇ

2017

Підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ "Вінниччина-Авто", що відбулися 15.12.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу, 15.12.2017р

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. Зміна складу посадових осіб 05.12.2017р

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ "Вінниччина-Авто" на 15.12.2017 року

Річний звіт емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЧЧИНА-АВТО" за 2016 рік

Підсумки голосування на річниз загальних зборах акціонерів ПРАТ "Вінниччина-Авто", що відбулися 21.04.2017р

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 24.04.2017р

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 21.04.2017р

Особлива інформація - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 21.04.2017р

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "Вінниччина-Авто" на 21.04.2017 року

2016

Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Вінниччина-АВТО» 27.12.2016р

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Відомості про зміну типу акціонерного товариства 29.12.2016р

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 27.12.2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - зміна складу посадових осіб (Генеральний директор) 28.11.2016 року

Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб. 06.06.2016 р

Особлива інформація - обрання Голови Наглядової ради станом на 04.05.2016 року

Статут Товариства станом на 22.04.2016 року

Річний звіт емітента - ПАТ "Вінниччина-Авто" за 2015 рік

Річний звіт емітента - ПАТ "Вінниччина-Авто" за 2015 рік

Принципи корпоративного управління та положення про загальні збори Товариства не затверджувались

Висновки ревізійної комісії та звіт про перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ "Вінниччина-Авто"

Баланс станом на 31.12.2015 року

Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб від 19.04.2016 року

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів

Протокол річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Вінниччина-Авто"

Положення про наглядову раду Товариства

Афілійовані особи Товариства

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 19.04.2016 року

2015
2014
2013
2012
2011
2010
ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
РЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ