Юридическая информация

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 31.08.2018р.

Публічна безвідклична вимога

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і б

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій

Підсумки голосування з питать порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВІННИЧЧИНА-АВТО", що відбулися 17.04.2017р.

Річна інформація емітента ПРАТ "ВІННИЧЧИНА-АВТО" за 2017 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Зміна складу посадових осіб емітента 17.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 17.04.2018р.

Інформація для акціонерів

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВІННИЧЧИНА-АВТО" на 17.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 30.01.2018р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ДОДАТКОВОЇ ЕМІСІЇ