Юридическая информация

Особлива інформація щодо зміни Генерального директора 13.09.2012 року.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Особлива інформація про зміни складу посадових осіб емітента 24.04.2012 р.

Статут ПАТ "Вінниччина-Авто"

Положення про Наглядову Раду (редакція діє з 27.03.2012р.)

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента 27.03.2012р.

Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів 27.03.2012р.

Протокол річних Загальних зборів акціонерів 27.03.2012 р.

Повідомлення про внесення змін до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27.03.2012р.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 27.03.2012р.