Юридическая информация

Річний звіт емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЧЧИНА-АВТО" за 2016 рік

Підсумки голосування на річниз загальних зборах акціонерів ПРАТ "Вінниччина-Авто", що відбулися 21.04.2017р.

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 21.04.2017р.

Особлива інформація - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 21.04.2017р.

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 24.04.2017р.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "Вінниччина-Авто" на 21.04.2017 року