Юридическая информация

Підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ "Вінниччина-Авто", що відбулися 15.12.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу, 15.12.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. Зміна складу посадових осіб 05.12.2017р.

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ "Вінниччина-Авто" на 15.12.2017 року

Річний звіт емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЧЧИНА-АВТО" за 2016 рік

Підсумки голосування на річниз загальних зборах акціонерів ПРАТ "Вінниччина-Авто", що відбулися 21.04.2017р.

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 21.04.2017р.

Особлива інформація - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 21.04.2017р.

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 24.04.2017р.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "Вінниччина-Авто" на 21.04.2017 року