Юридическая информация

Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Вінниччина-АВТО» 27.12.2016р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Відомості про зміну типу акціонерного товариства 29.12.2016р.

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 27.12.2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - зміна складу посадових осіб (Генеральний директор) 28.11.2016 року

Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб. 06.06.2016 р.

Особлива інформація - обрання Голови Наглядової ради станом на 04.05.2016 року

Статут Товариства станом на 22.04.2016 року

Річний звіт емітента - ПАТ "Вінниччина-Авто" за 2015 рік.

Річний звіт емітента - ПАТ "Вінниччина-Авто" за 2015 рік

Положення про наглядову раду Товариства

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів

Протокол річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Вінниччина-Авто"

Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб від 19.04.2016 року.

Висновки ревізійної комісії та звіт про перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ "Вінниччина-Авто"

Баланс станом на 31.12.2015 року

Принципи корпоративного управління та положення про загальні збори Товариства не затверджувались

Афілійовані особи Товариства

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 19.04.2016 року