Юридическая информация

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 13.12.2011р.

Річний звіт 2011 рік

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Вінниччина-АВТО»

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах 24.03.2011р.

Статут 2011

Особлива інформація 1

Особлива інформація 2

Положення про дирекцію

Протокол загальних зборів акціонерів 24.03.2011р.

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність за 2010 рік

Висновок аудитора за 2010 рік

Акт Ревізійної комісії за 2010 рік

Повідомлення про скликання ЗЗА 2011