Юридическая информация

Особлива інформація про ліквідацію філії емітента 12.10.2015 року

Особлива інформація про ліквідацію філії емітента 30.09.2015 року

Особлива інформація про ліквідацію філії емітента 15.05.2015 року

Висновок аудитора за 2014 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Особлива інформація про зміни складу посадових осіб емітента 07.04.2015 р.

Баланс 2014

Звіт ревізійної комісії за 2014 рік

Положення про Дирекцію

Положення про Наглядову Раду

Положення про Ревізійну комісію

Протокол Загальних зборів акціонерів 07.04.2015 року

Протокол про підсумки голосування на ЗЗА 07.04.2015 року

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 07.04.2015 р.